Μπορείτε να μου στείλετε ο,τι σας αφορά, σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις στο mail .